Viktor Lenac d.d. - brodogradili��te


 • Oreco d.o.o servisira motore na ne samo na brodicama Pećine i Kostrena nego i na hidrauličkim rukama i dizalicama opremljenim Cumins motorima.
  Istaknuli bi nedavni repower Groove hidrauličkih ruku Cummins motorima.

  Brodice Kostrena i Pećine

   Brodice Kostrena i Pećine opremljeni su Cummins motorima/generatorima i Jets vakuumskim sustavima.
  • Pogonski motori: Cummins QSM 11 i QSL 9, 6 cilindara redni, turbo diesel

  Hidrauličke ruke Groove
  • Pogonski motori: Cummins QSB 4,5, 4 cilindara redni, turbo diesel