O nama

UZ VAS VIŠE OD 20 GODINA


ORECO d.o.o. je osnovano 1993. godine kao društvo u potpunom privatnom vlasništvu. Tijekom godina postalo je vjerodostojan partner za mnoge tvrtke u zemlji i inozemstvu.

Naš osnovni djelokrug rada je servis diesel motora, pomorski inženjering, zastupanje stranih tvrtki i trgovina.

Tvrtka Oreco d.o.o. ima vrlo dobro opremljenu servisnu radionicu površine cca 120 m2 sa svim potrebnim specijalnim alatima za servis i održavanje dizel motora i pripadne opreme, te ispitivanje injektora Cummins diesel motora. Odmah pored servisne radionice smješteno je i skladište površine cca 100 m2, s rezervnim dijelovima i filterima.

Vlasnik i direktor tvrtke ORECO d.o.o., Nenad Orešković, diplomirani je strojarski inženjer, obrazovan u zemlji i inozemstvu na tehničkom i komercijalnom području za pružanje usluga vezanih za pomorsku opremu. Sa svojim znanjem, iskustvom, brojnim osobnim kontaktima i odgovornim osobljem poslovnim parterima može ponuditi najbolja riješenja.

Kako bi ispunio sve zahtjeve i očekivanja svojih stranki, ORECO d.o.o. svakom projektu pristupa vrlo fleksibilno.

Naši prioriteti su sljedeći:

 • Zadovoljstvo naših klijenata, iznad svega
 • Raditi u partnerstvu s našim klijentima i dobavljačima da bi osigurali neprekinut tehnološki napredak
 • Trajno usavršavanje usluga kako bi naši klijenti spoznali našu vrsnoću, vrijednost i učinkovitost
 • Odnositi se s poštovanjem prema klijentima, zaposlenicima, i dobavljačima

Naši budući planovi odnose se na proširenje poslovanja s pomorskom opremom i proizvodima i daljnje usavršavanje na području usluga.


POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA, od 11.10.2021.

Integrirani sustav upravljanja društva ORECO d.o.o. temelji se na međunarodnim normama prema kojima je certificiran (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) i primjenjuje se na sve osnovne djelatnosti ORECO -a: proizvodnju, prodaju i servisiranje brodskih motora, opreme i pomoćnih brodskih sustava.

Politika Integriranog sustava upravljanja ORECO-a shodno tome u sebi objedinjuje Politike upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu, i podložna je periodičnom preispitivanju od strane najvišeg poslovodstva.

Pri realizaciji misije i strategije ORECO-a poštuju se zahtjevi i glavna načela integriranog sustava upravljanja.

Glavna načela integiranog sustava upravljanja:

 • Zadovoljstvo kupaca je naš osnovni cilj uz težnju da pri tome budu u ravnoteži interesi između svih zainteresiranih strana poput kupaca, zaposlenika, dobavljača, vlasnika i lokalne zajednice.
 • Naši proizvodi i usluge ispunjavaju zahtjeve i očekivanja naših kupaca.
 • Naši zaposlenici se osjećaju odgovornima za učinkovitost i efikasnost svoga rada i sudjeluju sa svojim prijedlozima u unapređenju i poboljšavanju ORECO-ovih procesa.
 • Svojim postupanjem proaktivno djelujemo u cilju održivog gospodarenja otpadom i smanjenja negativnog utjecaja na okoliš.
 • Zdravlje i sigurnost na radu naših zaposlenika i poslovnih partnera trajna su odrednica našeg djelovanja.
 • Postupanje u skladu sa primjenjivom zakonskom i drugom regulativom naš je cilj utkan u sve procese i aktivnosti društva.
 • Pridajemo veliku važnost kontinuiranom obrazovanju naših zaposlenika, kao i promoviranju pozitivnog pristupa, angažiranosti i međusobne suradnje pri obavljanju poslova.
 • Odnose sa kupcima i dobavljačima zasnivamo na međusobnom povjerenju.
 • Iniciramo i potičemo partnerstvo sa svojim kupcima i dobavljačima.
 • Stvaramo profit kako bi omogućili razvijanje inovacija, tehnološki napredak i osigurali održivo postojanje naše organizacije.