Izjava o zaštiti osobnih podataka i uvjetima korištenja web stranice www.oreco.hr

Korisnik posjetom www.oreco.hr web stranicama potvrđuje da je pročitao i da u cijelosti prihvaća “Izjavu o zaštiti osobnih podataka i uvjetima korištenja web stranice www.oreco.hr” (dalje u tekstu: Izjava), a svakim korištenjem www.oreco.hr, Korisnik potvrđuje da je u tome trenutku upoznat s aktualnom verzijom Izjave i da istu u cijelosti prihvaća.
Molimo Vas da Izjavu pozorno pročitate.

Uvod

Ovom izjavom uređuje se:

  • 1. Način i svrha korištenja www.oreco.hr,
  • 2. Način prikupljanja osobnih podataka,
  • 3. Razdoblje čuvanja,
  • 4. Sigurnost podataka,
  • 5. Prava korisnika,
  • 6. Uvjeti i izmjene,
  • 7. Informacije za kontakt.

1. Način i svrha korištenja www.oreco.hr

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na www.oreco.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Oreco d.o.o., te se mogu koristiti isključivo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava i prava trećih osoba. Korištenjem sadržaja www.oreco.hr korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja, te prihvaća koristiti sav sadržaj isključivo za osobnu uporabu i vlastitu odgovornost. Oreco d.o.o. neće biti odgovoran za način korištenja www.oreco.hr, za radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja, kao niti za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja www.oreco.hr.

2. Način prikupljanja osobnih podataka

Korištenje funkcionalnosti “”kontakt”

Oreco d.o.o. prikuplja podatke o korisniku ukoliko korisnik odluči koristiti funkciju “kontakt” na web stranici www.oreco.hr. Prije samog korištenja, korisnik mora dozvoliti korištenje upisanih podataka, označujući opciju u obrascu. Korisnik sam odlučuje koje će poodatke pružiti, ali nužno je da ostavi e-mail adresu kako bismo mogli ostvariti povratni kontakt. Svi pruženi podaci koristit će se u svrhu kontakta i pružanja kvalitetnije usluge.

3. Razdoblje čuvanja

Kako je svrha prikupljanja podataka pružanje usluge bolje kvalitete, Oreco d.o.o. zadržava podatke dok klijent ne zatraži brisanje osobnih podataka. Uvid u svoje podatke i/ili brisanje možete zatražiti na kontakt podacima navedenim u stavci: “6. Informacije za kontakt”. Ukoliko nije zakonski određeno drugačije, podaci se potom brišu, a dio podataka se anonimizira čime se brišu sve poveznice sa određenom osobom.

4. Sigurnost podataka

Podaci na računalima/ računalnim centrima pohranjuju se u kontroliranom sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, uporabe ili odavanja. U komunikaciji između uređaja podaci se enkripiraju kako bi donijeli višu razinu sigurnosti i privatnosti u uslugu.

5. Prava korisnika

Klijent ima pravo na pristup svim Vašim danim podacima, pravo na njihov ispravak, te pravo naknadno odustati od prethodno danih suglasnosti, ukoliko ne postoji zakonska zapreka za to.

6. Uvjeti i izmjene

Uvjeti ove izjave o zaštiti privatnosti uređuju upotrebu podataka prikupljenih za vrijeme primjenjivanja Izjave. Oreco d.o.o. zadržava pravo izmjene ove Izjave u bilo kojem trenutku.

7. Informacije za kontakt

Za komentare, primjedbe i sugestije vezane za ovu Izjavu, kao i upite oko Vaših prava i podataka možete se obratiti:

Pismeno:
Oreco d.o.o., Brajdica 3
51000 Rijeka, Hrvatska
E-mailom:
info@oreco.hr
oreco@ri.t-com.hr
Telefonski:
+385 (0)51 373 100

Kontakt osoba: Paško Kelava, mag. ing. mech.